Postbus 295
NL1740 AG Schagen
Leeuwerikstraat 36
NL1742 BC Schagen
 
tel 0651811577
fax 
email info@staalframebouw.nl
 
kvk 37107013
A-Markt, Amsterdam
Datum: 28-10-08

Opdrachtgever:Jan van Kempen, Amsterdam
websiten.v.t
Architect:Verburg Hoogendijk Architecten, Amsterdam
websitewww.vharch.nl
Hoofdaannemer:Van Baaren Aannemers, Lopik
Ontwerp:1999
Oplevering:2001
Kosten:€ 230.955 (inclusief BTW)
Meer informatie:Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
  

Het A-Markt-project is opgezet vanuit de wens van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam om de gedoogde bestaande houten aanbouw aan de buurtsupermarkt A-Markt te vervangen door een tijdelijke aanbouw. Deze wens van DRO heeft onder andere te maken met de op handen zijnde herprofilering van het IJ-tunneltracé en de daarbij behorende architectonische reparaties aan de stad tussen Waterlooplein en de IJ-oevers. Het A-Markt-project is één van deze architectonische reparaties. Hierbij is beoogd niet toe te geven aan de geringe aandacht voor kwaliteit die vaak kenmerkend is voor tijdelijke huisvestingsprojecten. In goed overleg met de eigenaar van de buurtsupermarkt is het plan verder ontwikkeld.

Heien niet mogelijk
Het project omvat een winkel en bedrijfsruimte, te realiseren op een tijdelijk beschikbare locatie. De nieuwe uitbreiding heeft twee lagen, waarvan de tweede laag is gereserveerd voor bedrijfsruimten. Eén van de randvoorwaarden van de locatie is het feit dat er onder geen beding kan worden geheid door de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Staalframe-bouw
Na evaluatie van de mogelijk toe te passen bouwmethoden kwam naar voren dat alleen die methode in aanmerking komt die licht, sterk en economisch haalbaar is en waarbij in meerdere lagen kan worden gebouwd. Om de overlast aan de omgeving en de milieubelasting te minimaliseren is gekozen voor een IFD-bouwmethode: het zogenoemde staalframe-bouw. Dit bouwsysteem wordt volledig geprefabriceerd en afgewerkt in de fabriek onder optimale werk- en veiligheidscondities. Staalframe-bouw verschaft een bijzonder lichte hoofddraagstructuur voor gebouwen tot twee lagen, waar omheen naar keuze een ‘architectonische huid’ wordt getrokken. Het gebouw is zodanig ontworpen dat na afloop van de vergunning de bouwonderdelen kunnen worden gedemonteerd en door de toeleveranciers kunnen worden teruggenomen en gerecycleerd voor de bouwmarkt. Hierdoor wordt het ontstaan van bouwafval tot een minimum beperkt.