Postbus 295
NL1740 AG Schagen
Leeuwerikstraat 36
NL1742 BC Schagen
 
tel 0651811577
fax 
email info@staalframebouw.nl
 
kvk 37107013
Taskforce Staalframebouw

Activiteiten Taskforce Staalframebouw
Bouwen met Staal tracht met een groot kennisoverdrachtproject (gesubsidieerd door Senter Novem) (gesignaleerde) onvolkomenheden te overwinnen en een impuls te geven aan het implementatieproces van staalframebouw, zodanig dat een duurzame en economisch verantwoorde bijdrage wordt geleverd aan de (steden)bouwkundige problematiek in binnenstedelijke gebieden in Nederland

Doelstellingen:

 • benutten van de technische mogelijkheden van staalframebouw voor het constructief ontwerp, de bouwfysische aspecten en uitvoering en integratie van installaties en domotica;
 • benutten van de organisatorische winst door ketenintegratie, prefabricage en lean manufacturing;
 • benutten van het economisch potentieel van staalframebouw: minimaliseren van de bouwtijd en verlagen van de kostprijs van een gebouw vanwege het lage eigen gewicht.

Daarnaast probeert zij keten integratie te bevorderen met:

 • afspraken tussen partijen over systematiek van maatvoering (gebruiker, ontwerper, aannemer), modulariteit, dimensionering enzovoort;
 • afstemmen logistieke organisatie voor het benutten van de mogelijkheden van lean manufacturing;
 • scheduling.

Hiertoe werkt zij aan de volgende activiteiten:

 • Het ontwikkelen van een handboek 'Herstructurering' voor onder andere woningcorporaties. Hierin wordt de rol die staalframebouw kan spelen in herstructureringsprojecten besproken.
 • Het ontwikkelen van een Ontwerp-tool voor onder andere constructeurs waarin gebruik wordt gemaakt van de berekeningsmethodiek uit NEN 6773 en staalframebouw-profielen. De tool kan aangevraagd worden via het bestelformulier. Meer informatie vindt u op de pagina 'Ontwerptool Staalframebouw'.
 • Een aantal malen (3 tot 4 maal) per jaar brengt zij de Nieuwsbrief Staalframebouw uit met daarin het laatste nieuws.
 • Het organiseren van projectbezoeken naar interessante gebouwen waar staalframebouw is toegepast (bijvoorbeeld het projectbezoek aan).
 • Het in kaart brengen van bouwfysische oplossingen (oplossingen voor de thermische eigenschappen gevels/daken en akoestiek & trillingen in vloeren)
 • Inzicht geven in de kosten van staalframebouw (bijvoorbeeld) ten opzichte van houtskeletbouw.
 • Het opzetten van verwerkingsvoorschriften voor aannemers.
 • Het samenstellen van referentiedetails met bewijsbare prestaties.
 • Diverse lezingen, workshops en seminars voor verschillende groepen.
 • Opstellen documentatie RC-waardebepaling en EPC (0,8) berekening.


Samenstelling Taskforce Staalframebouw

 • Mic Barendsz, Bouwen met staal, Rotterdams
 • Nico Bresser, FeNB2 Staalframebouw, Hoogwoud
 • Hyltje Hiemstra, Rigips, Vianen
 • Jochem Niermeijer, Corus, IJmuiden
 • Marco Pauw, Bouwen met staal, Rotterdam
 • Jan van Strijp, MAT Staalframe, Zaltbommel
 • Thijs Verburg, Verburg Hoogendijk Architekten, Amsterdam (corresponderend lid)
 • Hans van Vliet, ABT, Velp (corresponderend lid)