Postbus 295
NL1740 AG Schagen
Leeuwerikstraat 36
NL1742 BC Schagen
 
tel 0651811577
fax 
email info@staalframebouw.nl
 
kvk 37107013
‘Staalframe geluidstechnisch concurrerend’

Met staalframebouwconstructies worden gemakkelijk geluidsisolatiewaarden van +27 dB gehaald. Dat blijkt uit een recentelijk uitgevoerd onafhankelijk onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond in het grootschalig woningbouwproject De Bakens in Zwijndrecht naar de geluidsoverdracht tussen boven- en naastgelegen appartementen.

In mei 2008 deed TNO Bouw en Ondergrond in opdracht van staalframebouwleverancier FeNB2 uit Hoogwoud onderzoek naar de geluidsoverdracht in het recentelijk opgeleverde project De Bakens aan de Eemstein in Zwijndrecht. Bij dit project zijn flats uit de jaren zeventig van een meerlaagse optop met staalframebouw voorzien. In het onderzoek werd de geluidsoverdracht tussen twee naastgelegen woningen en tussen twee boven elkaar gelegen woningen getest. Daarbij werd zowel de luchten contactgeluidisolatie bepaald. Voor het bepalen van de verdracht van geluidisolatie werden, volgens NEN 5077, geluidbronnen geplaatst die meerdere geluidsspectra kunnen produceren. In vertrekken in de aangrenzende woningen en in de woning zelf werd vervolgens met microfoons het geluidsniveau gemeten. Met die microfoons werd ook het achtergrondgeluid in beide woningen gemeten, om eventuele ruis in de metingen te corrigeren.

ISOLATIEWAARDEN VAN 27 dB

De geluidsmetingen leverde een contactgeluidisolatiewaarde op van maar liefst +27 dB. Ook de luchtgeluidisolatiewaarde is met +12 dB goed te noemen. Aan de eisen van het Bouwbesluit (luchtgeluidisolatie > 0 dB; contactgeluidisolatie > + 5 dB) is daarmee ruimschoots voldaan. De eisen komen zelfs overeen met de eisen voor een beter geluidweringsklasse volgens NEN 1070. Hiermee is het vooroordeel dat de geluid- en trillingsoverdracht in lichte gebouwen te wensen overlaat, naar het rijk der fabelen verwezen.

Massaveersystem

Overigens wordt bij lichte bouwmethoden geluidisolatie op een andere manier bewerkstelligd dan bij zware bouwmethoden. Er is sprake van het toepassen van het principe van een massaveersystemen. Daarbij is niet het toevoegen van massa, maar het werken met meerdere lagen dunne beplating en het ontkoppelen van bouwdelen bepalend voor de mate waarin een constructie trillingen van de ene ruimte doorgeeft aan de ruimte ernaast. De opzet van staalframebouw als een framewerk met beplating, leent zich uitstekend voor het toepassen van dit principe.

De woningen in het onderzoek: gemeten is de
geluidsoverdracht tussen de oranje en de blauwe
woning en tussen de oranje en de groene
woning.
 Cobouw .pdf