Postbus 295
NL1740 AG Schagen
Leeuwerikstraat 36
NL1742 BC Schagen
 
tel 0651811577
fax 
email info@staalframebouw.nl
 
kvk 37107013
Kwaliteit & Milieu

Kwaliteit

Een compleet (pre)fabricageproces onder geconditioneerde omstandigheden, staat borg voor een optimale kwaliteit van de prefab onderdelen. Wij zorgen voor een integrale kwaliteitcontrole en -beheersing, van ontwerp en engineering tot productie en uitlevering. Het ontwerp van de prefab onderdelen wordt afgestemd op uitvoerbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. Levensduurbenadering door toepassing van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen.

Milieuvriendelijk bouwen

FeNB2 neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus een belangrijk thema daarin is het milieu. We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Hierdoor belasten we de natuurlijke voorraad grondstoffen niet onnodig en vindt er minder productie van bouwmaterialen (= CO2 uitstoot) plaats.
Gebruikt staal is geen afval, maar een grondstof voor nieuw staal. Staalproducten zijn 100% recyclebaar. Van het staal dat nu wordt geproduceerd, is tot 45% vroeger reeds eerder gebruikt en gerecycled. dat betekend dat veel natuurlijke grondstoffen behouden kunnen worden en dit komt de natuur uiteraard ten goede!

Levensduur

De profielen die bij ons worden gebruikt, zijn gemaakt van verzinkt staalplaat met een zinklaagdikte van 20 µm. Dat komt overeen met 275 gram/m2. Het verzinken geeft een bijna levenslange corrosiebescherming. Bij een normale binnentemperatuur gaat 0,1 gram/m2 zink per jaar op aan corrosie. Daarmee houdt de zinklaag ruimschoots stand tijdens de theoretische levensduur van een woning (50 jaar).

Zink heeft door het verschil in elektrisch potentiaal met staal bovendien de eigenschap om beschadigingen in de zinklaag te 'genezen'. Het onedele zink offert zich op ten gunste van het edelere staal. Zodra een deel onbeschermd staal met vocht in aanraking komt, verplaatst het zink zich naar het onbeschermde deel om het tegen corrosie te beschermen. Hierdoor hoeven de zaag- of knipkanten bij (dunwandige) staalprofielen niet extra te worden behandeld.

Anhydriet

gietvloeren hebben een gunstige LCA (levenscyclusanalyse). De milieuvriendelijke eigenschappen dankt het product aan een productieproces waarin het calciumsulfaat bindmiddel grotendeels bereid is uit rookgasontzwavelingsgips. Deze grondstof is afkomstig uit kolengestookte energiecentrales en ontstaat door zwavel in de rookgassen te binden met kalk. Door de toepassing van deze grondstof is er sprake van 100% reststoffengebruik